ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ( BOILERS )

 Oι παρασκευαστήρες θερμού νερού  χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πάρα πολλές εφαρμογές όπου χρειάζεται μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα ζεστού νερού. Η πιο ευρύτατη εφαρμογή των είναι στις ξενοδοχειακές μονάδες όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον 1000 λίτρων και άνω.

  Περιγραφή και επιλογή

Τα BOILERS αποτελούνται από μία δεξαμενή ζεστού νερού και από μία επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας ( μεταλλάκτης ), ο οποίος είτε είναι διπλό τοίχωμα είτε σερπαντίνα ανάλογα με την εφαρμογή.
Έτσι έχουμε BOILERS απλών τοιχωμάτων ( DIN 4801 & 4802 ) και διπλών τοιχωμάτων ( DIN 4803 & 4804 ). Σε όλους τους παραπάνω τύπους υπάρχει υποχρεωτικά ανθρωποθυρίδα στην οποία είναι δυνατή η τοποθέτηση μεταλλάκτη (σερπαντίνα) οι οποίες είναι κατασκευασμένες από χαλκό. Ετσι τα BOILERS αυτά
( τριπλής ενέργειας ) λειτουργούν με την βοήθεια ηλιακών συλλεκτών και έχουν ως εφεδρική πηγή λέβητα πετρελαίου για την κάλυψη της αιχμής.
Το υλικό κατασκευής των BOILERS είναι από ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ χαλυβδόφυλλα UST 37-2 κατά DIN 17100 . Τα στόμια εισόδου και εξόδου είναι μούφες από UST 37.

    Το εσωτερικό δοχείο των BOILERS είναι επιπλέον προστατευμένο με ειδική επίστρωση σμάλτου γιά την τέλεια προστασία του δοχείου από οξειδώσεις. Προστατεύονται δε από τις ηλεκτρολύσεις με ράβδους μαγνησίου.

   Η OLYMPIC SUN κατασκευάζει BOILERS όλων των τύπων και μεγεθών και επίσης έχει την δυνατότητα τροποποίησης των διαστάσεων τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (υπάρχοντες χώροι, ανοίγματα πορτών).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ (BOILERS)

 

 
     Τυπικές διαστάσεις των BOILERS  κατά DIN φαίνονται στα σχέδια

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

 
 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

 
 Η σωστή εκλογή εναλλακτών είναι βασικός παράγοντας για την σωστή και αποδοτική λειτουργία της Ηλιακής εγκατάστασης. Η εκλογή των εναλλακτών γίνεται με βάση την χωρητικότητα των BOILERS και γι αυτό θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί το μηχανοστάσιο για να αποφασιστεί η ανακατανομή και οι χωρητικότητες των BOILERS (υφιστάμενων και πιθανόν νέων) έτσι ώστε οι εναλλάκτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θερμικού φορτίου.
Σε κάθε περίπτωση οι σύγχρονες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν εξωτερικούς πλακοειδής μεταλλάκτες οι οποίοι είναι φτηνοί και καλύπτουν όλα τα φορτία που απαιτούνται σε κάθε εγκατάσταση. Όμως σε περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιηθούν προτιμούνται δοχεία με διπλό τοίχωμα που εξασφαλίζει μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής ( ιδιαίτερα στην λειτουργία των συλλεκτών ).

 Oικονομικά στοιχεία εγκαταστάσεων

Με πολύ απλούς υπολογισμούς μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μία πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας σύστημα θέρμανσης ηλιακών συλλεκτών οι οποίοι καλύπτουν την βάση του φορτίου σε χαμηλές θερμοκρασίες (προθέρμανση νερού), οπότε η απόδοση είναι πολύ υψηλή και με τους λέβητες, με την βοήθεια μεταλλακτών, το αναθερμαίνουμε στην τελική θερμοκρασία. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φθορά των ηλιακών εγκαταστάσεων σε 10 έτη είναι ίση με την αντικατάσταση του 5% των μηχανολογικών εξαρτημάτων και αυτό συνήθως αφορά όχι τόσο του ηλιακούς συλλέκτες ( των οποίων η αντοχή είναι εξασφαλισμένη για πολλά έτη ) αλλά των δικτύων και των λοιπών παρελκόμενων.

        Η ΟLYMPIC SUN παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξοικονόμισης και διαχείρησης ενέργειας βελτιστοποιώντας την απόδοση των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε ξενοδοχειακές μονάδες.

ArabicEnglishFrenchGreekRussian